Reglement Fryslân Competitie 2019

    1. Sportcompetitie wedstrijden worden verreden onder het vigerende Algemeen Wedstrijdreglement en het betreffende Discipline Reglement van het Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (hierna;'KNHS').

2. De organisatie, officials, medewerkers dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en/of ongevallen. Een ieder die aanwezig is en/of deelneemt aan de Fryslân Competitie zijn of rijden voor eigen risico. In gevallen waarin dit reglement van de Fryslân Competitie niet voorziet beslist de organisatie van de Fryslân Competitie.

3. Indien nodig is de organisatie vrij om het reglement aan te passen.

4. De eventuele kosten van arts, dierenarts of hoefsmid zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer.

5. Deelname is alleen mogelijk voor combinaties die geregistreerd zijn bij de KNHS en in het bezit zijn van een geldige startpas.

6. In de Fryslân Competitie dressuur Paarden worden de klassen B, L1, L2, M1, M2, Z1, Z2 en ZZL uitgeschreven. In de Fryslân Competitie dressuur Pony’s worden de klassen B, L1, L2, M1, M2, Z1 en Z2 uitgeschreven.

7. Deelname aan de finale is alleen mogelijk op basis van behaalde resultaten tijdens competitiewedstrijden.

8. Het vraagprogramma van de Fryslân Competitie kunt u vinden op onze website en op Mijn KNHS.

Bepalingen:

9. De competities bestaan uit 9 wedstrijden exclusief de finale. Dezelfde combinatie dient aan tenminste 4 competitie wedstrijden deel te nemen met een maximum van 9 excl. Finale. Plaatsen waar twee proeven worden uitgeschreven geldt alleen de 1ste proef voor de competitie. (beide proeven tellen wel voor winstpunten) Na opgave bij de Fryslan Competitie moet Je  nog wel zelf op geven bij de desbetreffende organisaties waar je mee wilt doen met vermelding deelname aan de Fryslan Competitie.

 

1)  CH Franeker  4 mei Paarden / 5 mei pony's
2)    Hypo Fryslân Cup Drogeham 15 mei pony's / 16 mei paarden
3)  CH Joure 18 mei paarden / 19 mei pony's
4)  CH Oosterwolde 25 mei pony's / 26 mei paarden
5)  CH Sneek 5 juni pony's / 6 juni (M t/m ZZL) & 7 juni (B t/m L) paarden
6)  CH Gorredijk 14 juni (B t/m M2) & 15 juni (Z1 t/m ZZL)paarden / 16 juni pony's
7)  CH St. Annaparochie 19 juli pony's / 20 juli paarden
8)  CH Koudum 27 juli pony's / 27 juli paarden
9)  CH Bakkeveen 27 juli pony's / 28 juli paarden

 

10. Neemt een combinatie deel aan meer dan 4 wedstrijden ( maximaal 9 excl. finale), en vindt er tussentijds een promotie plaats, dan tellen de resultaten van de 4 beste wedstrijden in dezelfde klasse mee, om in aanmerking te komen voor deelname aan de finale. Maar dan wel de 4 wedstrijden in de hoogst gereden klasse. Klassen zijn: B - L - M - Z1 - Z2/ZZL Paarden, B - L - M - Z Pony’s. Flexibel starten is dus mogelijk tijdens de competitie, maar er moet rekening gehouden worden met de promotieregeling van de KNHS. LET OP: Dus bij 5 winstpunten in de hoogste klasse is het niet meer toegestaan, te starten in de laagste klasse en moet je dus 4 competitie wedstrijden in de hoogste klasse hebben gereden om nog mee te kunnen doen aan de finale van de competitie.

11. Iedereen die aan de competitie mee wil doen, kan zich aanmelden op de website van Fryslân Competitie en eenmalig € 5,00 per combinatie betalen op bankrekening NL86 RABO 0147 9457 20. Je mag met maximaal 2 paarden aan de competitie meedoen en maar met 1 paard per klasse. Je kunt je aanmelden tot 1 juni. De telling begint vanaf het moment van je aanmelding en betaling. (dus wedstrijden die je voor je aanmelding en betaling hebt gereden tellen NIET mee.)

12. Wanneer men deelneemt aan de competitie dient men dit bij opgave aan de desbetreffende organisatie aan te geven. Per competitiewedstrijd is het vraagprogramma van desbetreffende wedstrijd van toepassing.

13. Kwalificatie voor de finale geschiedt op basis van plaatsingspunten. Tijdens de competitiewedstrijden is bij plaatsing de ex-aequo regeling van toepassing. Ook bij de pony’s zijn de plaatsingspunten op basis van klasse en niet op categorie.

14. Tussenstanden van de behaalde punten bij de deelnemende concoursen zullen worden gepubliceerd op de website van de Fryslân competitie.

Bepalingen finale:

15. De finale vindt plaats op zaterdag 10 augustus te Koudum deelnemers worden hiervoor uitgenodigd via de website van de Fryslân Competitie. 50% wordt uitgenodigd voor de finale met een minimum van 4 en maximum van 24 deelnemers per klasse. Per baan wordt een reglementair prijzen klassement opgemaakt.

16. Voor aanvang van de finale dienen de finalisten zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Kun je niet mee doen aan de finale, geef dit dan minimaal 3 dagen van te voren door aan de organisatie.

17. Aan de finale mag men deelnemen met maximaal twee paarden, één per klasse.

18. Behaalde resultaten tijdens de competitiewedstrijden tellen NIET mee in de einduitslag van de finale. Op de finaledag begint iedereen opnieuw, 2 proeven voor winstpunten de desbetreffende proeven van de maand. Hiervoor is € 7,50 per proef inleg verschuldigd.

19. De finale winnaar wordt bepaald door het hoogste gemiddelde over de 2 finale proeven per klasse (dus niet op categorie). De hoogste gemiddelden per finale klassen worden gehuldigd volgens het reglementaire prijzen klassement van 1 op 4 deelnemers. Voor de  finale winnaars worden mooie, extra prijzen beschikbaar gesteld.

20. De prijzen voor de finale winnaars worden als volgt verdeeld:

      ● Pony’s B, L, M en Z (dus niet op categorie)

                     ● Paarden B, L, M, Z1, Z2/ZZL

21. De huldiging van de finalisten is te paard/pony. De reglementaire uitslag wordt na de huldiging van de finalisten bekend gemaakt. Bij het niet aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking gaat de prijs naar de volgende op de lijst van de finale.

De protocollen kunt u pas na de finale uitslag afhalen bij het loket.

 

Indien er vragen of onduidelijkheden zijn........ mail de organisatie van de competitie voor meer informatie.